องคมนตรีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้อบรมหลักสูตร นบร.รุ่นที่ 11 และ พพร.รุ่นที่10

Read more

องคมนตรีติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดลพบุรี

Read more

องคมนตรีกำชับหน่วยงานรัฐ เร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง

Read more

องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

Read more

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Read more

สำนักงาน กปร. จัดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ปี 2566

Read more

องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวันที่สอง

Read more

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

สุขแห่งการพัฒนา ตอน บีบี กรีนฟาร์ม สุขในวัยเกษียณ

Read more

สุขจากการพัฒนา ตอน สุขของชุมชนบ้านหนองกระทิง

Read more