ขอเชิญร่วมงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่23 ประจำปี 2565

Read more

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

Read more

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯจัดอบรมการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกรในพื้นที่ขยายผล

Read more

ศูนย์ศึกษา​การพัฒนา​พิกุล​ทอง​ฯ​อบรมเพิ่มทักษะการทำการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่

Read more

สุขใดเล่า สองเฒ่าลงมือทำ ยุคสู้ภัยโควิด-19

Read more

เกษตรกร3จชต.พอใจผลผลิตทุเรียนคุณภาพตามศาสตร์พระราชาได้ราคาดี

Read more

ในหลวงโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรีลงพื้นที่ให้กำลังใจ จนท. ผู้นำศาสนา และราษฎร ในจังหวัดปัตตานีและยะลา

Read more

ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

Read more