พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ รุ่นที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

Read more

พาไปรู้จัก…โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)

Read more

สำนักงาน กปร. จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

Read more