โครงการพระราชดำริ

องคมนตรีติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยเหลือชาวเชียงราย
“ด้วยพระบารมี” วันนี้ชาวจังหวัดปราจีนบุรี หมดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำชากอีกต่อไป
องคมนตรีติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งตามแนวพระราชดำริที่ปราจีนบุรีและนครนายก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯรับแนวทางสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริ
ไทยกำจัดโรคเท้าช้างได้สำเร็จ
เดินหน้าขยายผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่โรงเรียน ตชด สระแก้วและฉะเชิงเทรา