วัคซีนโควิด19ประจำปีฉีดอย่างไร

<span;>วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ฉีดอย่างไร

line officialหมอพร้อม ได้ให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด19ประจำปีไว้
<span;>ฉีดปีละ 1 เข็ม เริ่มปี 2566 เป็นต้นไป
<span;>ฉีดตั้งแต่เดือนเมษายน ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน
<span;>ฉีดห่างจากเข็มสุดท้าย หรือการติดเชื้อครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน
<span;>ฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง
<span;>หากฉีดไม่พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะห่างกี่วันก็ได้

ขอบคุณ หมอพร้อม