จีนผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด ลดกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศจาก 7 วัน เหลือ 5 วัน

จีนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 นสพ.Global Times รายงานว่า จีนประกาศมาตรการใหม่ 20 มาตรการเพื่อรับมือการระบาดของ COVID-19 อาทิ การลดระยะเวลากักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจากเดิม 7 วันคงเหลือ 5 วัน และเฝ้าสังเกตอาการต่อ 3 วันในที่พัก ยกเลิกคำสั่งระงับเที่ยวบินจากต่างประเทศที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อ แต่ยังคงข้อปฏิบัติให้ผู้โดยสารต้องแสดงผลตรวจเป็นลบก่อนเดินทาง 48 ชม. กลุ่มนักธุรกิจและนักกีฬาที่จะเข้าประเทศต้องเข้าระบบพื้นที่ปิด (closed-loop) ทันทีที่เดินทางมาถึง ส่วนพลเมืองจีนต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ก่อนเข้า closed-loop และปรับการกำหนดระดับความเสี่ยงของพื้นที่ระบาดเหลือเพียงความเสี่ยงสูงและต่ำ โดยผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงต้องกักตัวในที่พัก 7 วันจากเดิมที่ต้องเข้ากักตัวในศูนย์ นอกจากนี้ มาตรการชุดใหม่ของจีน ยังรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ การส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและยา และการนำมาตรการชุดใหม่ปรับใช้อย่างเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่โดยไม่กระทบหรือสร้างความเดือดร้อนรุนแรงต่อวิถีชีวิตของประชาชน

ที่มา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

#ศูนย์เฝ้าระวังโควิด19
#PRDCOVID19