ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้ เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้ เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 1,000 ต้น นำไปปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อไวรัสโควิด 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทางศูนย์ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นฟ้าทะลายโจร พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา จึงได้เพาะพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน และวันที่ 8 ส.ค. 2564 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งศูนย์ฯ ครบ 42 ปี ทางศูนย์ฯตั้งเป้าว่าจะสามารถเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร เพื่อแจกจ่ายให้ชาวฉะเชิงเทรา ภายในเดือน ต.ค จำนวน 50,000 ต้น

ภายในศูนย์ฯ ยังมีการนำต้นกล้าฟ้าทะลายโจรมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นแคปซูล โดยนำใบมาตากแห้ง บด และบรรจุเป็นแคปซูล ในห้องปลอดเชื้อ มีกำลังการผลิตวันละ 7,500 แคปซูล และ เตรียมส่งมอบให้จังหวัดฉะเชิงเทรานำไปแจกประชาชนได้ 20,000 แคปซูล ภายในสัปดาห์หน้า

เนื่องจากฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา และเป็นที่ต้องการมากของประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร 12,000 ต้น กระชายขาว 3,000 ต้น พร้อมที่แจกจ่ายประชาชนได้ภายในเดือน ส.ค. นี้