พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารให้บุคลากรของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องทำงานตรากตรำในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้ทรงพระราชทานอาหารเครื่องปรุงสมุนไพรเพื่อสุขภาพซึ่งปรุงด้วยฝีพระหัตถ์ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดย พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน และ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรีนิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประพัฒน์ศรี สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ บุคลากรของโรงพยาบาล  สมเด็จพระปิ่นเกล้า  ขอกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทและขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคล และจักมุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วยและประชาชนที่ทุกข์ร้อนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ขอบคุณข้อมูลจากกองทัพเรือ