กองทัพเรือจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 5ธค63

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2563) เวลา 16.00 น. พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือได้แถลงข่าว กองทัพเรือจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2563  ในชื่อกิจกรรม  “เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่าราชนาวี” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมน้อมรำลึกผ่านเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่ได้จารึกไว้ในราชนาวีตลอดกาล

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรม “เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่าราชนาวี” ในกิจกรรมย่อย “ลำนำจากฟ้า”โดยกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีการจัดแสดงเครื่องดนตรีพระราชทาน 3 ชิ้น และจัดเสวนา ณ หอดุริยางค์กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เวลา 10.00 – 12.00 น.  โดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง facebook fanpage : กองทัพเรือ Royal Thai Navy

วันที่ 2 ธันวาคม 2563  จัดนิทรรศการ “เวคาข้ามอ่าว” โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ บริเวณอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 กิจกรรม “งูเขียวหางไหม้” และ “เวคาข้ามอ่าว” จากนั้นในเวลา  17.00 น. มีการกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ บริเวณ และการร่วมขับร้องเพลง“มาร์ชราชนาวิกโยธิน”ของผู้เข้าร่วมพิธีและเหล่าทหารนาวิกโยธินร่วม 200 นาย บริเวณอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน

กิจกรรม“เวคาข้ามอ่าว”  บริเวณโขดหินทรงปักธง อ่าวนาวิกโยธิน สถานที่ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทยจากหน้าวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ มายังอ่าวนาวิกโยธินแห่งนี้และทรงปักธงเป็นอนุสรณ์สืบมา โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด การกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ร่วมจุดเทียนและร้องเพลง “ความฝันอันสูงสุด” เสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลาประมาณ 20.30 น.  โดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง facebook fanpage : กองทัพเรือ Royal Thai Navy และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 จัดพิธีถวายราชสักการะและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน  89 รูป ณ บริเวณลานหน้า บก.ทร. พระราชวังเดิม และพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดบริเวณท่าเทียบเรือ บก.ทร. พระราชวังเดิม โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.

นอกจากนี้ยังมีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดครุฑ ริมคลองมอญ ในแขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งหน่วยงานใน ทร. ที่มีที่ตั้งอยู่ริมคลองมอญร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ของหน่วยงาน โดยเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้และมีการถ่ายทอดสดทาง facebook fanpage : กองทัพเรือ Royal Thai Navy

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 จัดพิธีปลงผมนาค นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 จำนวน 68 นาย ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เริ่มเวลา 10.00 น. จากนั้นพิธีอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เริ่มเวลา 09.00 น.

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 มีการบริจาคโลหิต ของกำลังพลกองทัพเรือจำนวนประมาณ 200 นาย ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ