ศูนย์ศึกษาฯพิกุลทอง ร่วมโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนราธิวาส

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมมอบอาหารปรุงสุขใหม่พระราชทานให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกิจกรรมโครงการ“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

โดยสมเด็จพะกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19 ทรงพระราชทานให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” แห่งที่ 8 ณ จังหวัดนราธิวาสขึ้น ระหว่างวันที่ 3-12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบอาหารพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทาน และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ
ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงาน กปร