ศบค. มีมติ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศออกไปจนถึง31สค63

ศบค. มีมติ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศออกไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยจะเป็นกฎหมายเชิงป้องกัน เพื่อการแก้ไขปัญหา เน้นการดูแลการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ขณะที่ประชาชนในประเทศสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ทั้งนี้จะนำมติดังกล่าวเข้า ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป