ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ประกาศสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 4 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. ถึง 6 เมษายน เวลา 23.59 น.

ติดตามรายละเอียดได้ในประกาศ