จิตอาสา904ร่วมลดฝุ่นละอองโดยจัดทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา”

จิตอาสา904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จัดทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” โดยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-11.00 น.นายผทายวุธ นวลอนงค์ จากกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาจังหวัดลำปาง 60คน ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนตั้งแต่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง(หน้าเรือนจำกลางลำปาง)จนถึงห้าแยกประตูชัย อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ลดฝุ่นบนถนน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2563 ที่ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำ ลำคลอง ถนน หมู่บ้าน ชุมชน โดยร่วมกันทำความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสะอาดน่ามอง

วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2563 ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”รุ่น 1/61 ,4/62 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ อบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้แก่นักศึกษา กศน จำนวน 1,000คน กิจกรรมในการอบรมได้แก่ การสันทนาการด้วยเพลงปลุกพลัง การให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ หอประชุมอาคารปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี