ครม.เห็นชอบ พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2562 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้ราษฎร เขต 7 จังหวัดขอนแก่น แทนนายนวัธ เตาะเจริญสุข ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยจะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งซ่อมภายใน 45 วัน หากนับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายนจะต้องจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ส่วนการกำหนดวันเปิดรับสมัครและวันเลือกตั้ง ต้องรอการประกาศจาก กกต. อีกครั้ง หลังพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้.