กรมส่งเสริมการเกษตร แนะ 4 ขั้น กำจัดหนอนกระทู้ลายจุด

          นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัญหาหนึ่งของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดมักประสบ คือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หรือ Fall armyworn ซึ่งการกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดนั้น เกษตรกรสามารถทำได้โดยการเน้นใน 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. สำรวจแปลงข้าวโพด 2. ควบคุมหนอนโดยชีววิธี  3. ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 4. แจ้งศูนย์กำจัดศัตรูพืชชุมชนหรือสำนักงานเกษตรใกล้บ้าน