ค่ายรถมีเฮ…กัมพูชาจ่อขึ้นภาษีรถใช้แล้ว รถใหม่เตรียมตัว มีโอกาสส่งออกเพิ่ม

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ได้รายงานว่ากัมพูชาเตรียมพิจารณาจำกัดปริมาณการนำเข้ารถใช้แล้วด้วยการขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ เพื่อจำกัดปริมาณรถเก่าและเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์จากต่างประเทศ รวมทั้งช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยคาดว่ารัฐบาลกัมพูชาจะเริ่มดำเนินการตามนโยบายนี้โดยขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วที่ผลิตก่อนปี 2000 และต้องมีการตรวจสภาพหลังการเสียภาษี และหลังจากนั้นรถเก่าจะถูกตรวจสภาพบ่อยขึ้นกว่ารถใหม่ 

ทั้งนี้ คาดว่าการเตรียมประกาศขึ้นภาษีรถยนต์ใช้แล้ว อาจจะไม่สามารถประกาศได้ภายในปีนี้ โดยอาจจะเป็นปีหน้า (2562) เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชาเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้เตรียมตัวซื้อรถยนต์ และรัฐบาลอยู่ในช่วงการเลือกตั้งใหม่ แต่เชื่อว่าในที่สุดแล้วจะมีการประกาศขึ้นอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว และกำหนดมาตรการตรวจสภาพรถยนต์เก่าอย่างแน่นอน 

“กรมฯ ประเมินว่า หากกัมพูชาประกาศขึ้นอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์เก่าใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อไทย เนื่องจากไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถปิกอัพหลายยี่ห้อในภูมิภาคนี้ โดยไทยมีความได้เปรียบประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น ๆ ในด้านต้นทุนโลจิสติกส์การขนส่งรถยนต์ไปยังกัมพูชา ซึ่งจะส่งผลให้ไทยส่งออกรถยนต์ไปยังกัมพูชาได้เพิ่มขึ้น” 

 
ปัจจุบันกัมพูชานำเข้ารถยนต์โดยเฉลี่ย 6,000 คันต่อเดือน และในจำนวนนี้เป็นการนำเข้ารถยนต์ใหม่ประมาณ 15% ของการนำเข้าทั้งหมด โดยรถยนต์ใช้แล้วที่เป็นที่นิยมของชาวกัมพูชา คือ Lexus และ Toyota Camry และราคาสำหรับรถยนต์ที่ใช้งานมาแล้วประมาณ 10 ปี จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 – 18,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นอยู่กับสภาพและอายุการใช้งานของรถยนต์ 

สำหรับภาษีนำเข้ารถยนต์ของกัมพูชาในปัจจุบัน ขนาดความจุกระบอกสูบต่ำกว่า 2,000 ซีซี และ 2,000 – 3,000 ซีซี ภาษีนำเข้า 35% Special Tax 60% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10% ตั้งแต่ 3,000 ซีซีขึ้นไป ภาษีนำเข้า 35% Special Tax 70% และภาษี VAT 10% รถยนต์โดยสารสำหรับ 10 คนขึ้นไป และรถยนต์บรรทุกสินค้า ภาษีนำเข้า 15% Special Tax 40% ภาษี VAT 10% 

ด้านการค้าไทย–กัมพูชา ปี 2560 มีมูลค่ารวม 209,821 ล้านบาท เป็นการส่งออก 179,082 ล้านบาท และนำเข้า 30,739 ล้านบาท โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 148,343 ล้านบาท และตัวเลขการค้า 5 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-พ.ค.) ไทยส่งออกไปยังกัมพูชามีมูลค่า 88,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% สินค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องดื่ม รถยนต์ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย เครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปูนซิเมนต์ เป็นต้น