ร้านค้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ช่องทางตลาดของเกษตรกร

Read more

แรงบันดาลใจจากการทรงงานของ ร.9 สร้างสุขให้พรชัย หารศรี

Read more

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ แหล่งเรียนรู้การทรงงานของ ร.9

Read more

กองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาดู ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Read more

องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 “ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสาน พระราชปณิธาน”

Read more

องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำและความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี

Read more

เยาวชนทัศนศึกษาการพัฒนาดินตามแนวพระราชดำริ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

Read more

ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ริมฝั่งอ่าวคุ้งกระเบน

Read more

องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี

Read more

บทความเฉลิมพระเกียรติ “สายน้ำบรรเทาทุกข์ให้ชาวห้วยกระเจา”

Read more