พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ รุ่นที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

Read more

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ ในรัชกาลที่ 9 สนองพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด ในรัชกาลที่ 10

Read more

องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรัชกาลที่ 9

Read more

องคมนตรี ติดตามผลสัมฤทธิ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Read more

วิถีชีวิตที่มั่นคงบนแผ่นดินของพระราชา

Read more

ร้านค้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ช่องทางตลาดของเกษตรกร

Read more

แรงบันดาลใจจากการทรงงานของ ร.9 สร้างสุขให้พรชัย หารศรี

Read more

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ แหล่งเรียนรู้การทรงงานของ ร.9

Read more

กองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาดู ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Read more

องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 “ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสาน พระราชปณิธาน”

Read more