องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่พร้อมติดตามโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านฯ พิษณุโลก

Read more

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more

องคมนตรีติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยเหลือชาวเชียงราย

Read more

องคมนตรีติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง

Read more

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา

Read more

องคมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

Read more

องคมนตรีติดตามขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริของ ร.9.ในจังหวัดลำพูน

Read more

องคมนตรีติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยา

Read more