กรมศิลปากรร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จัดงาน Night Museum และ มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 16-19 กันยายน 2566

Read more

องคมนตรีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้อบรมหลักสูตร นบร.รุ่นที่ 11 และ พพร.รุ่นที่10

Read more

องคมนตรีติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดลพบุรี

Read more

องคมนตรีกำชับหน่วยงานรัฐ เร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง

Read more

องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

Read more

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Read more