องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในรัชกาลที่ 10
บทความพิเศษ เรื่อง เตือนลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างงดการทำนาปีต่อเนื่อง
ยูเนสโกประกาศเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก
สุขจากการพัฒนา ตอน อ่างเก็บน้ำวังตะโก ความหวังของชาวตำบลโคกแสมสาร
กรมศิลปากรร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จัดงาน Night Museum และ มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 16-19 กันยายน 2566
องคมนตรีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้อบรมหลักสูตร นบร.รุ่นที่ 11 และ พพร.รุ่นที่10

Link News Web